w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Miliczu nr XXXIX/254/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków ustalania
wysokości i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek.

Pobierz plik:pdf0591713033.pdf