w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr VIII/163/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Wrocławia.

Pobierz plik:pdf0520364000.pdf