w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 65/VIII/2003 z dnia 15 kwietnia 2003 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Miasta Jeleniej Góry dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej, niepublicznych przedszkoli, sposobu jej rozliczania oraz kontroli.

Pobierz plik:pdf0510361000.pdf