w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Miasta i Gminy Prusice nr XLV/285/17 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/258/16 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Prusice na 2017 rok.

Pobierz plik:pdf0571720023.pdf