w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice nr XLV/286/17 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/259/16 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017–2032.

Pobierz plik:pdf0561720023.pdf