w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr IV/66/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Bierutów kredytu długoterminowego w wysokości 4.900.000 zł, wnioskowanego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
na rok 2017 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Pobierz plik:pdf0541714023.pdf