w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 35/2017 z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Gminy Żórawina nr XXVIII/165/17 z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żórawina na rok 2017.

Pobierz plik:pdf0531723092.pdf