w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 34/2017 z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Powiatu Trzebnickiego nr XXXVIII/188/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Trzebnickiego na 2017 rok.

Pobierz plik:pdf0521720000.pdf