w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały VI/26/03 Rady Gminy w Cieszkowie z 27 marca 2003 roku w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia z tytułu poboru podatków i opłat stanowiących dochody gminy.

Pobierz plik:pdf0470313012.pdf