w sprawie stwierdzenia nieważności Zarządzenia Nr 493/03 Prezydenta Wrocławia z 28 marca 2003 r. w sprawie przyjęcie zasad i kryteriów udzielania dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Pobierz plik:pdf0450364000.pdf