w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr 33/V/2003 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z 5 marca 2003 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 69/XI/99 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z 29 czerwca 1999 roku w sprawie inkasa podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i opłat lokalnych, określenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Pobierz plik:pdf0440319063.pdf