w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za 2002 rok.

Pobierz plik:pdf03903RIO.pdf