w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miasta w Piechowicach Nr 40/VI/03 z 4 marca 2003 roku w sprawie określenia stawek opłaty targowej na terenie Miasta Piechowice na rok 2003.

Pobierz plik:pdf0350306031.pdf