w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Stara Kamienica Nr VI/29/2003 z 28 lutego 2003 roku w sprawie spłaty zobowiązania długoterminowego.

Pobierz plik:pdf0330306092.pdf