w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Jerzmanowa Nr V/26/2003 z dnia 10 marca 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr II/19/2002 Rady Gminy Jerzmanowa z 4 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki do naliczania podatku od posiadania psów.

Pobierz plik:pdf0320303032.pdf