w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu w Miliczu Nr IV/21/2003 z 30 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym szkołom oraz placówkom oświatowo–wychowawczym, opiekuńczo–wychowawczym i resocjalizacyjnym.

Pobierz plik:pdf0300313000.pdf