w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju Nr V/31/2003 z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Miasta Polanica Zdrój może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Pobierz plik:pdf0280308051.pdf