w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Ryszarda Barańskiego o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie Nr II/7/2002 z dnia 22 listopada 2002 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania pn. „Termiczne unieszkodliwianie odpadów pogalwanicznych z terenu byłej cegielni w Ząbkowicach Śląskich”.

Pobierz plik:pdf0230324053.pdf