w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem Zarządzenia Wójta Gminy Jemielno nr 10/02 z 30 grudnia 2002 roku w sprawie zmiany przeznaczenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych na rok 2002.

Pobierz plik:pdf0180304022.pdf