w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Żarowie nr IV/33/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego bieżącego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy Żarów na 2002 rok.

Pobierz plik:pdf0160319083.pdf