w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr III/23/02 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie określenia zasad poboru, płatności i ustalania wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Pobierz plik:pdf0080322033.pdf