w sprawie rozpatrzenia odwołania Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego od uchwały nr I/206/2002 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego projekcie budżetu powiatu na 2003 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz objaśnieniami.

Pobierz plik:pdf0050325000.pdf