w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem części zarządzenia Wójta Gminy Zgorzelec
nr 13/2002 z 3 grudnia 2002 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2002.

Pobierz plik:pdf0030325072.pdf