w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Pieszycach nr XXIX/216/2017 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zasad udzielania dotacji na finansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Pieszyce w 2017 r.

Pobierz plik:pdf0491702031.pdf