w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej Legnicy nr XXX/299/17 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Legnica.

Pobierz plik:pdf0481762000.pdf