w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Krotoszyce nr XIX/137/2017 z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Gminy Krotoszyce na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Pobierz plik:pdf0471709032.pdf