w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Malczyce nr XXXIII/173/2017 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/111/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Malczyce.

Pobierz plik:pdf0461718022.pdf