w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Prezydenta Miasta Wrocławia do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2017 r.

Pobierz plik:pdf0431764000.pdf