w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu Strzelińskiego nr XXXIV/138/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej przez Strzelińskie Centrum Medyczne sp. z o.o. z siedzibą w Strzelinie.

Pobierz plik:pdf0401717000.pdf