w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Zawonia nr XXX/190/2017 z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/170/2016 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2016 rok.

Pobierz plik:pdf0391720052.pdf