w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2016.

Pobierz plik:pdf03817RIO.pdf