w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 22/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Miejskiej w Przemkowie nr XXV/125/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy Przemków na 2017 rok.

Pobierz plik:pdf0371716053.pdf