w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Udanin nr XXVII.125.2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Gminy Udanin a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.

Pobierz plik:pdf0361718052.pdf