w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
nr XL/241/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
z budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie dla niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów,
przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Pobierz plik:pdf0301724053.pdf