w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Świdnicy nr XXVI/302/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu i zakresu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz szkołom prowadzonym przez osoby inne niż Gmina Miasto Świdnica.

Pobierz plik:pdf0281719011.pdf