w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy nr XXXII/216/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Pobierz plik:pdf0271721053.pdf