w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem części zarządzenia Burmistrza Złotego Stoku nr 347/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

Pobierz plik:pdf0261724073.pdf