w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 6 grudnia 2016 r.

Pobierz plik:pdf0241764000.pdf