w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Przemkowie nr XXV/126/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przemków na lata 2017–2033.

Pobierz plik:pdf0231716053.pdf