w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr V/285/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Cieszkowa projekcie uchwały budżetowej Gminy Cieszków na rok 2017 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Pobierz plik:pdf0211713012.pdf