w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr V/287/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cieszków przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2017.

Pobierz plik:pdf0191713012.pdf