w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Kotla nr XXVII/139/16 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

Pobierz plik:pdf0181703042.pdf