w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Dobroszyce nr XXIV-156/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia zwrotu środków z przyznanej dotacji i spłaty udzielonej pożyczki przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie spółce Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o. we Wrocławiu w ramach Projektu pn.: „Dolnośląski Projekt Rekultywacji”
w formie weksla własnego „in blanco”.

Pobierz plik:pdf0081714032.pdf