W sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Ciepłowody nr 110/XXV/16 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.

Pobierz plik:pdf0021724022.pdf