w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XXXVI/285/16 z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniającej uchwałę nr XXXIV/275/16 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.

Pobierz plik:pdf0011718043.pdf