w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w uchwale nr 79/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie wyboru Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na kandydata na prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Pobierz plik:pdf09316RIO.pdf