w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XXV/339/16 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Pobierz plik:pdf0921623043.pdf