w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XXV/338/16 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Kąty Wrocławskie.

Pobierz plik:pdf0911623043.pdf