w sprawie ramowego planu pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na rok 2017, w tym planu kontroli.

Pobierz plik:pdf08916RIO.pdf