w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Marciszów nr XXVIII/137/16 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

Pobierz plik:pdf0811607042.pdf